O společnosti TENA EDM

TENA EDM s.r.o je česká, obchodně-strojírenská společnost založená v druhé polovině roku 2016, původně jako "garážová" společnost zabývající se výhradně elektroerozivním drátovým obráběním.  S rostoucí důvěrou zákazníků a množstvím kvalitně odvedené práce se na nás začaly obracet společnosti s požadavkem na námi zajištěnou on-line výrobu celých dílců, nástrojů či forem. Tato spočívá v nákupu materiálu, přes třískové obrábění, broušení, tepelném zušlechtění materiálu, drátovém řezání, hloubení a dalších operacích, až po konečný transport k zákazníkovi. Tyto jsme zpočátku zajišťovali pomocí kooperací.

Sílící poptávka nás velmi rychle přesvědčila o myšlence přetvořit garážovou dílnu na "START UP" s cílem vytvořit menší nástrojárnu schopnou postupem času zajistit požadovanou výrobu komplexně. V roce 2018 pak začala samotná realizace. Firma se rozšířila jak technologicky, tak personálně.  S naším dnešním vybavením reagujeme  pružněji  na potřeby zákazníků, získali jsme větší úsporu času při logistice dříve kooperovaných dílců, vyšší finanční efektivitu výroby a možnost využívat širší časový fond pro uspokojení potřeb našich zákazníků. Naše zaměření je primárně kusová či malosériová výroba, kde je kladen vysoký důraz na kvalifikovanost výroby a individuální postupy.

Umístění ve strojírenském parku nám umožňuje v případě obtížnějších zakázek spolupracovat s řadou zavedených odborníků sídlících v bezprostřední blízkosti firmy, a to jak z řad průmyslové strojírenské výroby, tak i akademické půdy. Naším cílem je poskytovat  dlouhodobou a kvalitní spolupráci pro naše stávající a nové obchodní partnery. Nemáme rádi průměrnost, ke všemu přistupujeme s maximálním nasazením. Stanovujeme si jen ty nejnáročnější cíle. Překážky vnímáme jako výzvy, které je nutné překonat.

  Kvalitní, přesná a rychlá kovovýroba ...                    ... to je TENA EDM

Stojí za námi společnosti:
mCHZECH industry
mCZECH industry
(www.mczech.cz)

Haná engineering
Haná Engineering
(hanaengineering.cz)

Klíčové okamžiky

Září2021

Pořízení dalšího 3 osého centra Kovosvit MAS 1270

Duben2021

spuštění prodeje 2. emise dluhopisů TENA EDM PROGRESS 2025

Únor2021

pořízení nových softwarových aplikací
2021

Prosinec2020

úspěšně jsme ustáli rok s koronou

Listopad2020

rozšíření technologií - zrychlení výroby

Říjen2020

kapitálový vstup skupiny mCzech industry

Duben2020

strategický vstup skupiny Haná Engineering

Únor2020

spuštění emise PROGRESS 2025

Leden2020

úspěšné spuštění projektu "Motor GRM"
2020

Prosinec2019

dosaženo obratu 10 mil Kč

Říjen2019

získání dotace na pořízení technologií a vzdělávání

Červen2019

získání certifikace ISO 9001

Březen2019

první zákazník na výrobu celých nástrojů
2019

Prosinec2018

nárůst tržeb o trojnásobek

Listopad2018

v provozu další 2 nová CNC obráběcí centra, celkový počet zaměstnanců zvýšen na 9

Srpen2018

pořízení druhé EDM řezačky, navázání spolupráce pro pořízení dalších CNC strojů

Červenec2018

změna vlastnické struktury, vstup nového společníka do TENA EDM

Květen2018

pořízení EDM hloubičky, příprava pro rozvoj firmy

Únor2018

spuštění CNC centra a výroba prvních zakázek
2018

Prosinec2017

pořízení prvního CNC obráběcího centra Tajmac 1060

Červenec2017

stěhování do větších prostor areálu Agrostroje v Prostějově

Leden2017

spuštění první EDM řezačky a výroba prvních zakázek
2017

Září2016

založení společnosti, příprava provozovny v Olomouci
2016

ISO 9001

TENA EDM - ISO 9001


Neustále na sobě pracujeme a zlepšujeme kvalitu našich služeb.

Zavedení systému řízení kvality dle normy ISO 9001 bylo dalším nevyhnutelným krokem v naší společnosti.

Norma ISO 9001 stojí na jednoduchém principu, kdy vedení společnosti stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a ty pak postupně pomocí nastavených procesů realizuje.

Účinnost procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla případně přijmout účinná opatření a změny.

Dále se norma zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

TENA EDM - ISO 9001

Podporujeme

Tým TENA EDM