O nás

TENA EDM je česká obchodní společnost zabývající se strojírenskou výrobou. Nabízíme jak kusovou, tak i sériovou výrobu, kterou zařídíme od nákupu materiálu, přes samotné obrábění, zajištění tepelného zpracování a různých povrchových úprav až po dopravu k zákazníkovi. 

Disponujeme moderním zázemím, klimatizovanou halou a díky dobrému umístění v technologickém parku spolupracujeme se sousedními firmami, které nám zajišťují kooperaci operací, které si nejsme schopni odbavit sami.

TENA EDM - ISO 9001
Naším cílem je vyhovět potřebám zákazníka
a požadovanou práci dodat včas a v odpovídající kvalitě.

Certifikace

TENA EDM - ISO 9001ISO 9001

Zavedení systému řízení kvality dle normy ISO 9001 bylo dalším nevyhnutelným krokem v naší společnosti. Norma ISO 9001 stojí na jednoduchém principu, kdy vedení společnosti stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a ty pak postupně pomocí nastavených procesů realizuje. Účinnost procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla případně přijmout účinná opatření a změny. Dále se norma zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby. Tento certifikát pro nás není jen papírovou záležitostí, definovaná pravidla jsou u nás uvedena v realitu. Společnost se zavazuje v rámci plnění politiky kvality k těmto bodům.

Individuální audit výroby

Krom certifikačního auditu ISO 9001 pracujeme v rámci požadavků zákazníků také na splnění a uspokojení požadavků na jejich individuální audit. Ten se nezřídka odlišuje od standardizace ISO a některé oblasti jsou daleko více zkoumány a hodnoceny odlišnými kritérii. V rámci splnění těchto limitů pracujeme neustále na tom, abychom je byli schopni splňovat a přizpůsobovat požadavkům našich obchodních partnerů.

Klíčové okamžiky

Květen2024

Sjednocení vlastnické struktury společnosti

Únor2024

Finalizace zavedení výrobního řídícího systému OBIS

Leden2024

Úspěšné změny v implementaci nového výrobního programu
2024

Listopad2023

Spuštění projektu mEXIT

Srpen2023

Úspěšné schůze investorů, spuštění aktivní spolupráce

Červenec2023

Zhotovení komplexní klimatizace dílny

Květen2023

Úspěšná recertifikace ISO 9001 a příprava na další stupně

Únor2023

spuštění emise TENA EDM IV
2023

Prosinec2022

dokončení přestavby dílny

Září2022

nový stroj Kovosvit MCV 2220, nový 5t jeřáb

Srpen2022

spuštění nové emise TENA EDM PROGRESS III

Červenec2022

příprava pro instalaci mostového jeřábu, rekonstrukce administrativního zázemí dílny

Červen2022

recertifikace systému řízení kvality dle normy ISO 9001

Červen2022

stavební práce pro zhotovení PATEK

Duben2022

započetí rekonstrukce a reorganizace dílny

Únor2022

spuštěn prodej emise TENA EDM PROGRESS 2024 II
2022

Prosinec2021

úspěšný prodej 2. emise TENA EDM PROGRESS 2024

Listopad2021

splacení emise TENA EDM 2021

Říjen2021

spuštění čtvrtletníku čTENAček

Září2021

pořízení dalšího 3 osého centra Kovosvit MAS 1270

Duben2021

spuštění prodeje 2. emise dluhopisů TENA EDM PROGRESS 2024

Únor2021

pořízení nových softwarových aplikací
2021

Prosinec2020

úspěšně jsme ustáli rok s koronou

Listopad2020

pořízení nových technologií (bruska, soustruh)

Říjen2020

kapitálový vstup skupiny mCzech industry

Duben2020

strategický vstup skupiny Haná Engineering

Leden2020

úspěšné spuštění projektu "Motor GRM"
2020

Prosinec2019

dosaženo obratu 10 mil Kč

Listopad2019

úspěšný prodej první emise dluhopisů TENA EDM 2021

Říjen2019

získání dotace na pořízení technologií a vzdělávání

Červen2019

certifikace systému řízení kvality dle normy ISO 9001

Březen2019

první zákazník na výrobu celých nástrojů
2019

Prosinec2018

nárůst tržeb o trojnásobek

Listopad2018

v provozu další 2 nová CNC obráběcí centra, celkový počet zaměstnanců zvýšen na 9

Srpen2018

pořízení druhé EDM řezačky, navázání spolupráce pro pořízení dalších CNC strojů

Červenec2018

změna vlastnické struktury, vstup nového společníka do TENA EDM

Květen2018

pořízení EDM hloubičky, příprava pro rozvoj firmy

Únor2018

spuštění CNC centra a výroba prvních zakázek
2018

Prosinec2017

pořízení prvního CNC obráběcího centra Tajmac 1060

Červenec2017

stěhování do větších prostor areálu Agrostroje v Prostějově

Leden2017

spuštění první EDM řezačky a výroba prvních zakázek
2017

Září2016

založení společnosti, příprava provozovny v Olomouci
2016

Podporujeme