O společnosti TENA EDM

TENA EDM s.r.o je česká, obchodně-strojírenská společnost založená v druhé polovině roku 2016, původně jako společnost zabývající se výhradně elektroerozivním drátovým obráběním.  Zpočátku jsme strojírenským společnostem (především nástrojárnám) byli partnery pouze v oblasti elektroerozivního drátového obrábění jimi dodaných dílců. S rostoucí důvěrou zákazníků a množstvím kvalitně odvedené práce se na nás začaly obracet společnosti s požadavkem na námi zajištěnou on-line výrobu celých nástrojů a kusů forem, která spočívá v nákupu materiálu, třískovém obrábění, broušení, tepelném zušlechtění materiálu, drátovém řezání, hloubení a transportu k zákazníkovi.

Zpočátku jsme výrobu zajišťovali pomocí kooperací. Sílící poptávka nás přesvědčila rozšířit dílnu o CNC obráběcí centra a další elektro-erozivní technologie.  S naším dnešním vybavením reagujeme  pružněji  na potřeby zákazníků, získali jsme větší úsporu času při logistice dříve kooperovaných dílců, vyšší finanční efektivitu výroby a možnost využívat širší časový fond pro uspokojení potřeb našich zákazníků. S tímto krokem souvisel přesun do  rozlohově větších výrobních prostor. K tomuto účelu jsme zvolili výrobní halu v místním strojírenském parku, kterou postupně zdokonalujeme a využíváme její potenciál k budoucímu růstu společnosti.

Umístění ve strojírenském parku nám umožňuje v případě obtížnějších zakázek spolupracovat s řadou zavedených odborníků sídlících v bezprostřední blízkosti firmy, a to jak z řad průmyslové strojírenské výroby, tak i akademické půdy. Naším cílem je poskytovat  dlouhodobou a kvalitní spolupráci pro naše stávající a nové obchodní partnery. Nemáme rádi průměrnost, ke všemu přistupujeme s maximálním nasazením. Stanovujeme si jen ty nejnáročnější cíle. Překážky vnímáme jako výzvy, které je nutné překonat.

   EDM řezání, hloubení, vrtání ...                     ... CNC obrábění, to je TENA EDM

ISO 9001

TENA EDM - ISO 9001


Neustále na sobě pracujeme a zlepšujeme kvalitu našich služeb.

Proto bylo zavedení systému řízení kvality dle normy ISO 9001 dalším nevyhnutelným krokem.

Norma ISO 9001 stojí na jednoduchém principu, kdy vedení společnosti stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a ty pak postupně pomocí nastavených procesů realizuje.

Účinnost procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla případně přijmout účinná opatření a změny.

Dále se norma zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

TENA EDM - ISO 9001

Podporujeme

TENA Racing Game 2018