Výroba, opravy a montáž

TENA EDM - CNC obrábění
  • CNC třískové obrábění
  • broušení
  • soustružení
  • pískování
  • tepelné zušlechtění
  • povrchová úprava
  • svařování
  • měření
  • elektroerozivní obrábění

V rámci výroby zajistíme výrobu složitějších dílců např. forem, matric, razníků, ale také jednoduchých dílců dle dodané výkresové dokumentace zákazníka. Zajišťujeme mimo samotné obrábění také opravy a údržbu funkčních celků. Dokážeme je demontovat, provést opravu, zpět sestavit a otestovat na funkčnosti. Celou výrobu evidujeme v IS OBIS, který nám umožňuje online sledování výroby od zahájení poptávkového řízení až po fakturaci hotových zakázek. IS automaticky průběžně informuje zákazníky o stavu a rozpracovanosti zakázky.