Projekt TECHNOLOGIE PRO SPOLEČNOST TENA EDM S.R.O.

Projekt TECHNOLOGIE PRO SPOLEČNOST TENA EDM S.R.O.

Projekt TENA EDM S.R.O. SE VZDĚLÁVÁ

Projekt TENA EDM S.R.O. SE VZDĚLÁVÁ

Společnost TENA EDM s.r.o. realizuje projekt s názvem TENA EDM s.r.o. se vzdělává s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_097/0012913.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí našich zaměstnanců.
Počet zapojených osob do projektu (podpořených osob): 14 osob
Realizace projektu: 01. 11. 2019 – 31. 10. 2021